Elk kind heeft zijn eigen unieke talent. Dit samen ontdekken door allerlei werkvormen kan voor een kind heel verhelderend zijn. Het voelt zich gesteund en erkend. En zo bouwen we aan de veerkracht en weerbaarheid van het kind. Het kind krijgt zo ook een positiever zelfbeeld en krijgt nog meer plezier in de activiteiten die het kind leuk vindt.